ضمانت نامه گمرکی

واردات و صادرات: ضمانت نامه گمرکی

تاجرانی که در حوزه واردات و صادرات کالا فعالیت می کنند برای انتقال محموله به فرایند گمرکی یه یک ضمانت نامه جداگانه نیاز دارند. ضمانت نامه گمرکی یکی از این این مدارک مورد نیاز است.

ضمانت نامه گمرکی یک توافق نامه برای پرداخت بدهی های گمرکی است که در مراحل ترخیص کالا بر مالیات های کالا اضافه می شود. هنگامی که می خوایید کالا را ترخیص کنید؛ باید یک ضمانت نامه گمرکی آماده کنید تا محموله را به مراحل ترخیص در گمرک وارد کنید.

گفتنی است نوع ضمانت نامه ای که شما برای این کار نیاز دارید بستگی به شرایط دارد. می توانید از ضمانت نامه های زیر استفاده کنید:

ضمانت نامه شخصی_ درخواست برای یک مرحله خاص، 3 بار در هر 12 ماه

ضمانت نامه گمرکی_ به منظور تصویب و درخواست مجوز های جدید

ضمانت نامه شخصی

برای استفاده یک باره از فرایند خاص در اظهارنامه گمرکی مورد استفاده قرار می گیرد. شما نمی توانید بیش از 3 بار در طول 12 ماه این کار را انجام دهید.

شما باید ضمانت نامه ای را ارائه بدین که بتواند هزینه  100 درصد عوارض گمرکی را پوشش دهد. می توانید با استفاده از مدارک زیر ضمانت نامه گمرکی را ارائه دهید.

سند ضمانت نامه

گزارش عمومی ضمانت نامه

گزارش بازپرداخت عوارض

استفاده از سند ضمانت نامه:

ضامن شما باید یک بانک یا شرکت بیمه ای باشد و قبل از ترخیص باید فرم های مخصوص مربوط به ضمانت نامه را ارایه دهد. گفتنی است بیشتر شرکت ها و بانک ها تایید ای دارند که نشان می دهد ضامن هستند.

گزارش ضمانت نامه عمومی

گزارش ضمانت نامه گمرکی می تواند برای تامین هزینه های مرتبط با پول، کاربرد دارد و شامل موارد زیر می شود:

VAT برای کالاهای وارداتی؛

عوارض گمرکی؛

هزینه مربوط به مالیات غیر مستقیم؛

و غیره.

بازرسی بین المللی کالا

ضمانت نامه جامع گمرکی (CCG)

اگر می خواهید برای مجوز یا تاییدیه های جدید گمرکی درخواست دهید؛ تا بتوانید پرداخت عوارض گمرکی را به تعویق بیاندازید می توان از ضمانت نامه جامع گمرکی استفاده کرد.

منظور از ضمانت نامه بانکی برای کالا های وارداتی چیست؟

روند اجرایی ضمانت نامه ی بانکی برای کالاهای وارداتی چیست؟ ضمانت نامه بانکی چه موقع در بانک لغو می شود؟ آیا بانک برای ضمانت نامه بانکی سودی هم برای خودش بر می دارد؟

در برخی مورد های وارداتی، باید ضمانت نامه بانکی را همراه با اوراق قرضه ارائه دهید تا از معافیت پرداخت عوارض واردات استفاده کنید.

اگر گمرک (حکومت) ببیند در انجام وظایف اجرایی ضمانت نامه کوتاهی کنید. طبق این ضمانت نامه گمرکات عوارض و مالیات محموله وارداتی مذکور را با جریمه ضمانت نامه بانکی جمع آوری می کند.

به طور معمول، بانک در زمان صدور ضمانت بانکی، مقدار بودجه ای که بانک برای ضمانت بانکی  از حساب شما ذخیره می کند. ممکن است  100٪  یا 5٪  حتی صفر از مبلغ ذکر شده درضمانت بانکی باشد، این میزان به رابطه شما با بانک و اعتبار شما در بانک بستگی دارد.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *