کنترل های بعد از خروج کالا

بازرسی و کنترل های بعد از خروج کالا چیست؟

بازرسی و کنترل بعد از خروج کالا به کنترل هایی اشاره دارد که بعد از ترخیص کالا صورت می گیرد. این کنترل ها با این هدف انجام می شود که صحت اطلاعات ارائه شده به گمرک تایید شود. گمرک می خواهد با این کار از اعمال درست قوانین مربوطه مطمئن شود. اگر بخواهیم بصورت ریزتر بگوییم، گمرک می خواهد از درست بودن پرداخت عوارض، مالیات ها و سایر هزینه ها و اعمال صحیح قوانین و مقررات پیشگیرانه مطمئن شود.

این تاییدیه های بررسی ها دو گروه زیر را شامل می شود:

کنترل های بعد از خروج کالا که روی اظهارنامه ها به همراه همه ی مدارکی که در کنار آن ها ارائه شده است را شامل می شود. هدف از این کار هم این است که درستی و تطابق مدارک و اطلاعات ارائه شده تایید شود.

کنترل ها و حسابرسی هایی که در کسب و کار ها انجام می شود بیشتر سیستم ها و بایگانی های مربوط به حسابداری شرکت را شامل می شود. البته مواردی مانند مدیریت، ساختار سازمان و پروسه های درونی نیز مورد بررسی قرار می گیرند. هدف از بررسی موارد ثانویه هم برای این است که نیازمندی های سود آوری تامین شود و اینکه مورد اعتماد بودن سازمان برای گمرکات تایید شود.

کنترل بعد از خروج کالا به درخواست گمرک و یا پس از درخواست کسی که اظهارنامه را ارائه کرده است انجام می شود. این بررسی ها درباره ی ارائه دهنده ی اظهارنامه، طرفین تجارت و بصورت کلی هر کسی که به دلیل حرفه و مدارکی که در اختیار دارد که او را به صادرات و واردات کالا مرتبط می کند انجام می شود.

بعلاوه، بررسی و کنترل بعد از خروج کالا اقداماتی که برای تصحیح مواردی که اشکالات و یا اطلاعات نادرستی که در اظهارنامه ها وجود دارد را نیز شامل می شود. البته باید در نظر داشت که  این تصحیح ها بر اساس اطلاعاتی است که به تازگی بدست رسیده اند. چنین اقدامی برای مثال می تواند پروسه ی آماده کردن و جمع آوری نوشته های درخواستی ثانویه باشد.

افرادی که در ادامه بیان می شوند در کنترل بعد از ترخیص کالا در گمرک بصورت حقیقی و حقوقی درگیر هستند:

 • مشاغلی که در واردات یا صادرات کالا نقش دارند.
 • مشاغلی که در انتقال و حمل و نقل کالاهایی که عوارض گمرک می خورند به ایران درگیر هستند.
 • مشاغلی که تحت عنوان هریک از موارد تعلیقی و اقتصادی عمل می کنند، برای مثال:
 • انبار های گمرک و خزانه های مالیاتی
 • پردازش های بیرونی
 • فعالیت تحت کنترل گمرک
 • آزادی ها و واردات موقتی

 حقوق ها و الزامات بازرگان ها

برای سرعت بخشی و همچنین آماده سازی بهتر بازرگان هایی که در موارد بالا وجود دارند، مهم ترین حقوق و الزامات اشاره می شود:

الزامات

 • ارائه ی اظهارنامه ها و قرار دادن کالا ها در سازمان گمرک
 • نگهداری از اظهارنامه های گمرکی و مدارک تجاری به مدت 7 سال
 • نگهداری از مدارک و فرم های ثبت نام
 • ارائه ی اطلاعات خواسته شده به گمرک
 • اجازه ی ورود به ماموران گمرک ها به داخل ساختمان ها و مکان ها و البته کمک کردن به آن ها برای تسریع در بازرسی ها
 • پاسخ دادن به سوالاتی که ممکن است توسط افسر و مسئولان کنترل کالا بعد از خروج پرسیده شود

حقوق ها

 • حق معرفی شدن
 • حق درخواست برای بازنگری در تصمیم های گمرک
 • اعتراض به تصمیمات گمرک در دادگاه
 • نگه داری مدارک و اطلاعات دریافت شده از گمرک
 • اطلاع از هویت مامورانی که از طرف گمرک برای کنترل بعد از خروج کالا در محل حاضر هستند
 • تقاضا از مسئولان گمرک برای ارائه ی اطلاعات درباره ی اعمال عوارض و قوانین گمرکی

منبع: http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/5EB7BA75BFFB6242C22572CF003968A2?OpenDocument

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *