مقالات بازرگانی اقتصاد قرن

مفاهیم و اصطلاحات خرید و فروش بین المللی

مفاهیم و اصطلاحات خرید و فروش بین المللی.خرید و فروش پر از اصطلاحات و مفاهیم مختلف می باشد. و اصطلاحات

ادامه مطلب

بازرسی بین المللی کالا

هدف بازرسی بین المللی کالا آگاه نمودن مشتری از اطلاعات مربوط به انطباق موارد بررسی شده،که ممکن است در مقررات،

ادامه مطلب

کالای متروکه

محموله ای را که وارد کننده اظهار نکرده است یا به هر نحوی کالا ترخیص نشده است و به مدت

ادامه مطلب

تشریفات ورود و صدور کالا

کلیه تشریفات ورود و صدور کالا الزاما منوط به رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن می باشد.

ادامه مطلب

ترخیص کالا از گمرک بندر بوشهر

ترخیص کالا از گمرک بندر بوشهر توسط شرکت بازرگانی اقتصاد قرن ترخیص کار رسمی گمرک،متخصص در زمینه امور ترخیص کالا

ادامه مطلب

ترخیص لوازم خانگی

ترخیص لوازم خانگی از گمرک توسط شرکت بازرگانی اقتصاد قرن ترخیص کار رسمی گمرک،متخصص در زمینه امور ترخیص لوازم خانگی

ادامه مطلب

ترخیص کالای همراه مسافر

ترخیص کالاهای مجاز همراه مسافر طبق لیست وزارت بازرگانی تعیین می شوند و اگر کالایی در این لیست باشد سود

ادامه مطلب

واردات قطعی

واردات قطعی که با عنوان واردات برای مصرف داخلی هم شناخته می شود به عمل وارد کردن و ترخیص کالاهایی

ادامه مطلب

ترخیص کالا از گمرک بندر امام خمینی

ترخیص کالا از گمرک بندر امام خمینی توسط شرکت بازرگانی اقتصاد قرن ترخیص کار رسمی گمرک،متخصص در زمینه امور ترخیص

ادامه مطلب

سیر اجمالی مراحل واردات تا ترخیص کالا

چگونه کالاهای وارداتی را ترخیص کنیم؟گام به گام روش های واردات گمرکی ترخیص کالا از گمرک.ترخیص کالا از گمرک چگونه

ادامه مطلب